Ocuparea forţei de muncă în industria ospitalităţii din România

HR-HospÎn România, mai mult de 7 din 10 femei (72%) sunt implicate în afaceri hoteliere. În sectorul horeca, femeile deţin 66% din totalul slujbelor. Mai mult, cele mai multe slujbe din horeca sunt ocupate de femei sub 35 de ani. Distribuţia pe sexe nu prea s-a schimbat în ultimii ani, iar tendinţa este clară: femeile ocupă cele mai multe locuri de muncă în sistem part-time şi sunt în mare parte angajaţi ca lucrători de servire, în timp ce barbăţii au locuri de muncă cu normă întreagă într-o măsura mai mare şi lucrează de multe ori ca manageri.
Femeile deţin cea mai mare pondere în sectorul găzduirii turiştilor (60%), în timp ce, pe ansamblul sectorului horeca, procentul femeilor angajate scade uşor la 56%, potrivit raportului prezentat de Eurostat.

În 2004, în ţările UE25, 54% din locurile de muncă din hoteluri, restaurante şi catering  erau ocupate de  femei, comparativ cu 44% - forţa de muncă feminină, atât în sectorul servicii, cât şi în întreaga economie (cu excepţia Maltei, Greciei, Frantei şi Spaniei). Bărbaţii lucrează preponderent în baruri şi cluburi ca portari sau bucătari; prezenţa feminină este puternică în cantine şi catering. În general, femeile sunt puţin reprezentate la nivelul supraveghetorilor de rang înalt şi al managerilor.

De asemenea, este important de menţionat creşterea în mare măsură a numărului de angajaţi tineri şi de femei în sectorul hoteluri şi restaurante. Statistica Eurostat indică şi faptul că 43% din persoanele angajate în servicii de găzduire a turiştilor au sub 35 de ani, un procent mai mare de tineri fiind înregistrat pe ansamblul sectorului. Conform Eurofound 2003: “Sectoral profiles of working conditions”, femeile reprezentau 56% din lucrători, iar 22% erau liber profesionişti; 13% aveau contracte de muncă pe durată nedeterminată, în timp ce 4% erau angajaţi temporar prin agent de angajare. Peste 28% din lucrători aveau sub 25 de ani.
HR-ospitalitate
În 2004 grupa de vârstă între 15-34 ani număra ceva mai mult de 48% din totalul locurilor de muncă din sectorul HORECA din ţările UE 25, comparativ cu 35% din sectorul de servicii în general.
Procentul ridicat al persoanelor tinere din acest sector se explică prin faptul că:
•    Horeca este un sector care oferă locuri de muncă pentru persoane care nu au o calificare înaltă şi de aceea nici nu sunt bine plătite şi permite multor tineri cu un nivel de educaţie scăzut să pătrunda pe piaţa muncii;
•    locurile de muncă sunt adesea temporare sau sezoniere: studenţii, de exemplu, găsesc uşor de lucru în timpul vacanţelor sau în afara orelor lor de şcoală;
•    condiţiile de muncă nu sunt atractive pentru lucrătorii vârstnici, dat fiind salariile mici şi programul de lucru neregulat, condiţii care sunt incompatibile cu viaţa de familie;
•    acestea sunt locuri de muncă ce necesită adesea o bună condiţie fizică.

În cadrul Uniunii Europene, circa 30% din serviciile din sectorul găzduirii turiştilor sunt temporare, iar performanţele angajaţilor sunt în general slabe. În statele membre, salariaţii din acest domeniu râmân fideli angajatorului, în medie, peste 100 de luni. România face excepţie la acest capitol, în industria ospitalităţii, angajaţii menţinându-şi slujba la acelaşi angajator, în medie, doar 62 de luni. Ca urmare, locurile de muncă din sectorul horeca tind să fie temporare, cu ore neregulate, slab plătite şi cu perspective reduse în carieră.