Cursuri de calificare gratuite pentru ospătari, cofetar-patiseri şi brutari

Angajaţii din unităţile de alimentaţie publică din zona Bucureşti-Ilfov sunt invitaţi să se înscrie la cursurile de calificare profesională gratuite pentru ocupaţiile brutar, cofetar-patiser şi ospătar, finanţate din fonduri UE, care se vor desfăşura începând cu luna septembrie, în cadrul proiectului “Cursurile de calificare – primul pas spre succes”.
waiterProiectul este implementat de Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România în parteneriat cu Federaţia Bucătarilor din România şi are ca principal scop creşterea nivelului de calificare a resursei umane ocupate în sectorul alimentaţiei publice din regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov.
Se vor organiza 6 serii de stagii de formare (2 stagii pentru calificarea de brutar, 2 stagii pentru calificarea de cofetar-patiser şi 2 stagii pentru calificarea de ospătar, la care vor participa 150 de persoane angajate în sectorul alimentaţiei publice, cu domiciliul în regiunea Bucureşti-Ilfov.
Context
Forţa de muncă cu calificare devine tot mai căutată în domeniul alimentaţiei publice. Angajatorii sunt interesaţi, sau ar trebui să fie!, în a-şi asigura personal calificat şi specializat, care să poată oferi servicii la standarde de calitate înaltă clienţilor.
Alimentaţia publică reprezintă una din laturile importante ale economiei, încadrându-se în categoria serviciilor de bază. Schimbările din viaţa economică şi socială precum şi dezvoltarea turismului în România crează nevoia îmbunătăţirii permanente a serviciilor de alimentaţie publică, pentru ca acestea să devină mai competitive şi mai adaptate noilor cerinţe ale consumatorilor.
“Angajatorii din alimentaţia publică trebuie să conştientizeze importanţa unei forţe de muncă calificate”
brutarPreşedintele Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România, Florin Jianu a subliniat în cadrul conferinţei de lansare a proiectului, care a avut loc pe 18 iulie la hotelul Novotel din Capitală, necesitatea formării profesionale continue a angajaţilor, acest proiect venind tocmai în sprijinul dezvoltării resurselor umane, într-un domeniu care are o mare nevoie de aşa ceva - alimentaţia publică.
Din păcate, a subliniat Florin Jianu, în România peste 90% dintre angajaţi nu au altă bază decât formarea iniţială, respectiv şcoala sau liceul pe care l-au absolvit, acolo unde, de cele mai multe ori, se încheie procesul de învăţare. Angajatorii din alimentaţia publică trebuie să conştientizeze importanţa unei forţe de muncă competente, care reprezintă o investiţie pe termen lung, a declarat şi Alexandra Muscalagiu, secretar general al Federaţiei Bucătarilor din România şi coordonatorul acestui proiect. Din păcate, în prezent România este ţara europeană cu cel mai redus procent de participare la Formarea Profesională Continuă.
Proiectul - o oportunitate pentru angajaţii, dar mai ales pentru angajatorii din alimentaţia publică
CofetarUnul din obiectivele extrem de importante ale acestui proiect îl reprezintă conştientizarea – atât în rândul angajaţilor dar mai ales al angajatorilor – importanţei participării la programe de calificare şi recalificare pe întreg parcursul vieţii. În acest sens se va derula şi o campanie de promovare a importanţei formării profesionale continue.
Alexandra Muscalagiu, a subliniat că aceste cursuri reprezintă o oportunitate nu doar pentru cei care lucrează în alimentaţia publică dar mai ales pentru angajatori, care vor beneficia astfel de un personal calificat fără a plăti pentru această formare profesională. De asemenea este important de menţionat că pentru participanţii la aceste cursuri se vor acorda subvenţii.
150 de angajaţi ai unităţilor de alimentaţie publică din Bucureşti Ilfov, din care minim 50% femei, provenind atât din mediul urban cât şi din mediul rural, interesaţi în a se califica sau recalifica în ocupaţiile de cofetar – patiser, brutar sau ospătar sunt aşteptaţi să intre în proiect.
Pe lângă cursurile de calificare vor fi organizate în cadrul acestui proiect 2 seminarii de informare asupra beneficiilor şi avantajelor pe care le oferă formarea profesională continuă, la care vor participa 100 de angajaţi din alimentaţia publică.
Cum vă puteţi înscrie?
Aşadar, dacă lucraţi deja în alimentaţia publică însă nu aveţi o calificare, dacă doriţi să vă specializaţi şi să deveniţi mai bun în meseria dumneavoastră, aveţi posibilitatea de a urma gratuit cursurile organizate în cadrul proiectului. Cei interesaţi pot trimite un email la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
„Cursurile de calificare – primul pas spre succes!” este un proiect finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.