Studiu: Riscuri frecvente în industria ospitalităţii

hospitalitysolutionsÎn ciuda faptului că industria hotelurilor, restaurantelor şi cateringului reprezintă o sursă tot mai importantă de locuri de muncă în multe din statele membre UE, condiţiile de lucru sunt dificile, cu program prelungit şi sarcini solicitante din punct de vedere fizic. Mai mult decât atât, potrivit Agenţiei Europeane pentru Securitate şi Sănătate în Muncă (EU-OSHA), printre cele mai frecvente riscuri cu care se confruntă angajaţii din HoReCa sunt cazurile de intimidare (12%), violenţa fizică (6,5%) şi atenţie nedorită cu tentă sexuală (8%).
Efectele negative atât ale acestor riscuri cât şi cele ale accidentelor din acest sector economic asupra performanţelor întreprinderii se reflectă direct în creşterea cheltuielilor, pierderea clienţilor şi scăderea calităţii lucrărilor şi serviciilor. În plus, raportul “Protecting workers in hotels, restaurants and catering” despre riscurile la care sunt supuşi lucrătorii din HoReCa, realizat de EU-OSHA, demonstrează că aceştia se confruntă mai mult decât ceilalţi lucrători cu cazuri de violenţă, hărţuire şi discriminare din partea clienţilor, colegilor şi angajatorilor, fenomen care are un trend vizibil ascendent.

horeca3
În restaurantele, barurile, cluburile, cafenelele şi hotelurile din Uniunea Europeană, lucrează în prezent aproape opt milioane de persoane, din care peste jumătate sunt tineri, foarte mulţi dintre ei simţindu-se discriminaţi la locul de muncă, şi mai mult, confruntându-se cu diferite cazuri de violenţă şi hărţuire din partea clienţilor, colegilor şi chiar angajatorilor.
În România, din cele 9,35 milioane persoane active, doar 137.000 lucrează în baruri, restaurante şi cafenele, iar 34.000 în domeniul găzduirii turistice, prin intermediul hotelurilor, campingurilor, motelurilor etc. Cele mai multe slujbe din domeniu sunt ocupate de femei sub 35 de ani. Femeile reprezintă 56 % din locurile de muncă din HoReCa, pentru sectorul hotelier cifra ridicându-se la 60 %. Biroul European de Statistică evidentiază că, în UE, deşi tinerii predomină în acest domeniu, una din trei persoane are un nivel scăzut de educaţie, mulţi angajaţi neavând terminat liceul. Spre deosebire de această situaţie, în România, opt din zece angajaţi din sectorul HoReCa au studii medii, iar 8 % au studii superioare.

horeca2
Conform datelor publicate în studiul menţionat, în sectorul HoReCa s-a înregistrat o degradare a condiţiilor de muncă din 1995 până în 2000, cu privire la programul de lucru, cerinţele şi autonomia muncii. Totuşi, riscurile expuse mai sus pot fi prevenite cu succes printr-un angajament direct din partea angajatorului prin identificarea prealabilă a pericolelor, şi printr-o selecţie şi instruire adecvată a personalului.
În acest context, Institutul Naţional pentru Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii  “Alexandru Darabont” vine în întâmpinarea pricipalilor actori ai acestui sector economic, derulând proiectul „Sănătatea şi securitatea în muncă, o premisă pentru competitivitate” cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, “Investeşte în oameni!”, proiect strategic cu abordare bi-sectorială, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă având ca partener naţional Camera de Comerţ şi Industrie a României.
Unul dintre obiectivele acestuia este creşterea nivelului de conştientizare a actorilor interesaţi de pe piaţa muncii, cu privire la riscurile profesionale şi de cunoaştere a măsurilor prevenire a acestora, prin punerea la dispoziţia managerilor, responsabililor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM), coordonatorilor de SSM, reprezentanţilor patronatelor şi sindicatelor din sectoarele Hoteluri, Restaurante şi Catering (HoReCa) şi Construcţii a unui set de instrumente utile, sub formă de materiale informative tipărite, elaborate de experţii INCDPM “Alexandru Darabont” Bucureşti, care să faciliteze implementarea legislaţiei în domeniu la nivelul locurilor de muncă.
horeca1Prin implementarea acestui proiect se promovează o mai bună vizibilitate a problematicii securităţii şi sănătăţii în muncă în mediul de afaceri din România, a organizării flexibile ca premisă a creşterii competitivităţii şi adaptabilităţii companiilor româneşti la cerinţele pieţei. Proiectul oferă antreprenorilor, managerilor şi angajaţilor oportunitatea de a obţine competenţe pentru a analiza activitatea companiei din punct de vedere al costurilor şi pierderilor datorate accidentelor de muncă şi de a adopta o organizare flexibilă care să permită creşterea competitivităţii pe piaţă şi adaptabilităţii la mediul de afaceri.
Astfel, începând din luna octombrie, se vor organiza seminarii de informare destinate managerilor, antreprenorilor şi angajaţilor din sectorul HoReCa cărora experţi români şi internaţionali le vor prezenta informaţii la zi despre modul de aplicare a legislaţiei securităţii şi sănătăţii în muncă şi noului Cod al muncii, modalităţi practice de scădere a costurilor cu accidentele de muncă şi gestiunea riscurilor profesionale în companiile HoReCa.